• Renoveringsarbetet på Malmö Högskola är klart!

  Renoveringsarbetet på Malmö Högskola är klart!

  Snart är det dags för inflyttning i Malmö Högskolas nyrenoverade lokaler på Citadellsvägen. Fem våningar på 3750 kvadratmeter med kontorsutrymmen, storkök, samlingslokal och café står nyrenoverade sen arbetet påbörjades vid årsskiftet 2015/2016. Beställare är fastighetsägaren Skandia Fastigheter.

 • Fönsterbyte åt Stena Fastigheter

  Fönsterbyte åt Stena Fastigheter

  På Lindängen i Malmö är arbetet i full gång med att byta fönster i 130 lägenheter i tre olika fastigheter. Sammanlagt rör det sig om närmre trehundra fönster som ska bytas. Arbetet påbörjades innan årsskiftet och planeras att vara klart i mitten på april.

 • Visa fler
 • Stora som små arbeten för AkzoNobel

  AkzoNobel i Malmö är sen många år tillbaka en kund hos Servicekuben. Med ramavtalet som grund bedöms och utförs arbeten utefter kundens behov. AkzoNobel i Malmö är en stor arbetsplats med både tillverkning, lager och kontorsverksamhet inne på det stora området så där är alltid något på gång.

 • Stambyte och över fyrahundra badrumsrenoveringar på Ellstorp

  I tre av Brf Ellstorps:s fastigheter på Ellstorp i Malmö pågår stambyte och en omfattande renovering av över fyrahundra badrum. Arbetet påbörjades i september 2016 och planeras vara färdigt till vintern 2018.

 • Stor ombyggnation i sju plan på gågatan i Malmö

  Stor ombyggnation i sju plan på gågatan i Malmö

  Sammanlagt 7000 kvadratmeter kontor och butiksyta anpassas efter nya hyresgäster i centrala Malmö. Det omfattande projektet startades i juli 2016 och förväntas vara klart till sommaren 2017. Beställare är den återkommande kunden Skandia Fastigheter.

 • Fasadrenovering, balkongbyte och garageombyggnad åt Brf Manne

  Fasadrenovering, balkongbyte och garageombyggnad åt Brf Manne

  Under 2015 och 2016 har Servicekuben renoverat Brf Mannes fasad, balkonger och även genomfört en omfattande renovering av deras garage som numera är brandklassat. Arbetet påbörjades i augusti 2015 och avslutades i juli 2016.

 • Fasadrenovering, balkongbyte och garageombyggnad åt Brf Manne

  Fasadrenovering, balkongbyte och garageombyggnad åt Brf Manne

  Under 2015 och 2016 har Servicekuben renoverat Brf Mannes fasad, balkonger och även genomfört en omfattande renovering av deras garage som numera är brandklassat. Arbetet påbörjades i augusti 2015 och avslutades i juli 2016.

 • Hyresgästkommunikatör viktig pusselbit i Servicekubens utvecklingsarbete

  Hyresgästkommunikatör viktig pusselbit i Servicekubens utvecklingsarbete

  Servicekuben arbetar kontinuerligt med förbättringar som en naturlig del i sin verksamhet. I samband med ett stort projekt gällande stambyte åt Stena Fastigheter infördes en ny tjänst som hyresgästkommunikatör. Målet är att förbättra kommunikationen med hyresgästerna och på det viset skapa mer nöjda boende och smidigare byggprojekt.

450 kvadratmeter rejält ansiktslyft

Servicekuben byggde om Heimstadens kontorslokaler i Malmö, där 450 kvadratmeter kontor stod i fokus. Ett projekt späckat av utmaningar där beställare och leverantörer tillsammans såg till att resultatet blev något utöver det vanliga. Beställare var fastighetsägaren Stena Fastigheter.

Vi är stolta innehavare av R-licensen

R-licens Licensen är en etisk kvalitetsmärkning som visar att företaget tar ansvar och arbetar värdedrivet.
Se filmen

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel Vi är anslutna och arbetar med Povel. Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.
Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.​

Vår broschyr

Vår broschyr I vår broschyr kan du läsa mer om oss på Servicekuben och våra tjänster.

Aprils kalenderblad

Varje år ger vi ut en Servicekuben-kalender. Klicka på länken för att se aktuell månads kalenderbild.

Kalenderblad

Söker du lokal?

Söker du lokal? Lediga lokaler, kontor och lager, från 75 kvm och uppåt.

Lediga lokaler