• Fönsterbyte åt Stena Fastigheter

  Fönsterbyte åt Stena Fastigheter

  På Lindängen i Malmö är arbetet i full gång med att byta fönster i 130 lägenheter i tre olika fastigheter. Sammanlagt rör det sig om närmre trehundra fönster som ska bytas. Arbetet påbörjades innan årsskiftet och planeras att vara klart i mitten på april.

 • Stora som små arbeten för AkzoNobel

  AkzoNobel i Malmö är sen många år tillbaka en kund hos Servicekuben. Med ramavtalet som grund bedöms och utförs arbeten utefter kundens behov. AkzoNobel i Malmö är en stor arbetsplats med både tillverkning, lager och kontorsverksamhet inne på det stora området så där är alltid något på gång.

 • Visa fler
 • Stambyte och över fyrahundra badrumsrenoveringar på Ellstorp

  I tre av Brf Ellstorps:s fastigheter på Ellstorp i Malmö pågår stambyte och en omfattande renovering av över fyrahundra badrum. Arbetet påbörjades i september 2016 och planeras vara färdigt till vintern 2018.

 • Stor ombyggnation i sju plan på gågatan i Malmö

  Stor ombyggnation i sju plan på gågatan i Malmö

  Sammanlagt 7000 kvadratmeter kontor och butiksyta anpassas efter nya hyresgäster i centrala Malmö. Det omfattande projektet startades i juli 2016 och förväntas vara klart till sommaren 2017. Beställare är den återkommande kunden Skandia Fastigheter.

 • Fasadrenovering, balkongbyte och garageombyggnad åt Brf Manne

  Fasadrenovering, balkongbyte och garageombyggnad åt Brf Manne

  Under 2015 och 2016 har Servicekuben renoverat Brf Mannes fasad, balkonger och även genomfört en omfattande renovering av deras garage som numera är brandklassat. Arbetet påbörjades i augusti 2015 och avslutades i juli 2016.

 • Fasadrenovering, balkongbyte och garageombyggnad åt Brf Manne

  Fasadrenovering, balkongbyte och garageombyggnad åt Brf Manne

  Under 2015 och 2016 har Servicekuben renoverat Brf Mannes fasad, balkonger och även genomfört en omfattande renovering av deras garage som numera är brandklassat. Arbetet påbörjades i augusti 2015 och avslutades i juli 2016.

 • Hyresgästkommunikatör viktig pusselbit i Servicekubens utvecklingsarbete

  Hyresgästkommunikatör viktig pusselbit i Servicekubens utvecklingsarbete

  Servicekuben arbetar kontinuerligt med förbättringar som en naturlig del i sin verksamhet. I samband med ett stort projekt gällande stambyte åt Stena Fastigheter infördes en ny tjänst som hyresgästkommunikatör. Målet är att förbättra kommunikationen med hyresgästerna och på det viset skapa mer nöjda boende och smidigare byggprojekt.

 • Servicekuben bygger om skola på Valdemarsro

  Servicekuben bygger om skola på Valdemarsro

  Sen i juni pågår arbetet med att utöka och bygga om lokalerna för en skola med elever med särskilda behov. Ombyggnationen består av cirka 2000 kvadratmeter i två plan och planeras vara färdigt i februari 2017. Beställare är Bostaden AB.

"Allt är möjligt – det uppskattar jag"

Stena Fastigheter Malmö AB äger och förvaltar både lägenheter och lokaler i Malmö, Lund och Lomma. De ingår i Stena Sfären som är en av Sveriges största privata fastighetsägare.

Vi är stolta innehavare av R-licensen

R-licens Licensen är en etisk kvalitetsmärkning som visar att företaget tar ansvar och arbetar värdedrivet.
Se filmen

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning

Povel Vi är anslutna och arbetar med Povel. Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.
Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.​

Vår broschyr

Vår broschyr I vår broschyr kan du läsa mer om oss på Servicekuben och våra tjänster.

Mars kalenderblad

Varje år ger vi ut en Servicekuben-kalender. Klicka på länken för att se aktuell månads kalenderbild.

Kalenderblad

Söker du lokal?

Söker du lokal? Lediga lokaler, kontor och lager, från 75 kvm och uppåt.

Lediga lokaler