Stolt innehavare av R-licens

R:et i R-licensen står för ”rekommenderade”, och det är bland annat just det man som företag måste bli för att få en R-licens. Efter rekommendationen bedöms sedan företaget utefter en given kravlista innan de slutligen får sin licens.

R-licensen tilldelas av R-företagen som vill verka för en god företagskultur. Målet är ett samhälle där företag och organisationer värnar om det personliga ansvarstagandet, medmänsklighet och omtanke. Licensen är en etisk kvalitetsmärkning som visar att företaget tar ansvar och arbetar värdedrivet.

– Vi är väldigt stolta över vår R-licens. Dels har vi blivit rekommenderade samt levt upp till R-företagens kravlista. Prövningen har skett i sju steg och har inneburit en genomlysning av vår verksamhet. Vi har sedan flera år satsat både internt och externt på att utveckla medarbetare, arbetssätt, och arbetsrelationer med fokus på både medarbetare, samarbetspartners och kunder. Förutom att vi sett klara förbättringar både gällande samarbete, effektivitet och arbetsklimat så är R-licensen ännu ett tecken på att våra satsningar bär frukt. Vi ser det som ytterligare en kvalitetsstämpel att vi är ett bra, tryggt och professionellt företag som arbetar värderingsstyrt säger Marie-Louise Moberg Andersen och Johan Hylén på Servicekuben.

Så går det till att få en R-licens
Förutom att bli rekommenderad måste företaget i fråga också genomgå en ingående granskning av verksamheten, allt för att säkerställa att de uppfyller de högt ställda kraven för en R-licens. Processen sker i sammanlagt sju steg. Efter godkännande antar företaget en etikpolicy som förankras hos hela personalen. R-företagen genomför återkommande mätningar för att verifiera företagskulturen.

Etikpolicy för R-licens
I allt vårt handlande strävar vi efter att uppträda så professionellt och korrekt vi kan och göra det på ett sätt som bidrar till ett ökat förtroende för affärsverksamheten och näringsliv hos allmänhet, beslutsfattande myndigheter och media.

Vi strävar efter att bedriva vår affärsmässiga verksamhet och främja våra företag/organisationer på ett moraliskt oantastligt sätt samt i övrigt enligt god affärssed och inom lagens alla råmärken.

Vi ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att alla inblandade ska vara nöjda.

Vi strävar alltid efter en saklig framställning av våra erbjudanden och undviker felaktiga, missvisande eller medvetet överdrivna påståenden om vad vi erbjuder.

Vi uppträder alltid gentemot kollegor, kunder och andra intressenter på ett sådant sätt att vi inte döljer sanningen. Vi påstår inte sådant som inte är sant. Vi visar taktkänsla, men vi talar aldrig osanning.

Vi motverkar aktivt mobbning eller andra trakasserier.

När vi ser felaktigheter och oegentligheter slår vi larm på ett relevant sätt. Vi skyddar inte dem som handlar oetiskt eller olagligt.

Nyfiken på mer om R-licensen?
www.rlicens.se hittar du mer information både om licensen och hur du kan rekommendera ett företag.