Asklunda Montessoriförskola

I Vellinge kommun pågår nybyggnationen av Asklunda Montessoriförskola. Sammantaget ska en yta på cirka 2600 kvm utgöra ett gigantiskt 1,5 planshus med åtta förskoleavdelningar, storkök och disk, personalutrymme och installationsrum. Projektet påbörjades i maj 2018 och etapp 1 ska färdigställas i oktober 2019. Beställare av projektet är Vellinge kommun och hyresgäst är Montessori. 

Från projektstart till augusti 2018 har ett intensivt markarbete pågått. Huset som tidigare stod på platsen har rivits och marken har sanerats. Inför markarbetet har många träd tagits ner men kommunen har valt att behålla ett speciellt träd, en gammal ask. Förskolans namn grundar sig nämligen på trädarten, Asklunda. Asken kommer därför vara integrerad i förskolans utemiljö.

Hitintills har vi gjutit plattan och monterat prefabsocklar. Därefter ska väggar och plattbärlag monteras och ett nytt bjälklag gjutas, våningsplan två. Vi kommer ha 2–6 yrkesarbetare på plats under hela nybyggnationen tillsammans med underentreprenörer från hela kedjan säger Christoffer Svensson, platschef på Servicekuben.

Speciellt för projektet är att Montessori varit delaktiga vid val av funktioner med mera tillsammans med arkitekt och beställare. Utemiljön är väl påkostad och kommer utgöra en stor del av förskolan. Som ett exempel har en gammal klocka från 1600-talet bevarats och den kommer monteras på scenen som är en del av utemiljön. Det ska även byggas en hinderslinga, trafiklek (bana), vattenlek, bollspel och en lekhusby bara för att nämna några.

– När nybyggnationen är färdigställd och hyresgästen har flyttat in kommer etapp 2 påbörjas, vilket innebär att en befintlig byggnad som är belägen precis intill renoveras och den beräknas vara klar i juni 2020. I den befintliga byggnaden kommer två förskoleavdelningar och ett storkök finnas.  Ny- och ombyggnationen kommer tillsammans bilda Sveriges största förskola avslutar Christoffer Svensson.

 

Skanörs Brandstation

I Skanör har om- och tillbyggnationen av brandstationen pågått sedan…

Asklunda Montessori-förskola

I Vellinge kommun pågår nybyggnationen av Asklunda Montessoriförskola. Sammantaget ska…

Nordic Wellness Toftanäs

I området Toftanäs i Malmö har vi nyligen slutfört ombyggnaden…

Kvarteret Utanverket

Vid Östertull i Malmö pågår arbetet för fullt med att…

Ombyggnad Sankt Lars By 90 i Lund

I området Sankt Lars i Lund har tomma lokaler anpassats…

Ombyggnation till TePe

I stadsdelen Fosie i Malmö kommun har vi nyligen slutfört…

Nybyggnation till Kävlinge kommun

Precis vid tågstationen i Kävlinge kommun ligger Billingshäll där äldreomsorgen…

Ljungenskolans Grundsärskola

I juli 2017 påbörjades ombyggnationen av Ljungenskolans Grundsärskola i Vellinge…

Ombyggnad Folktandvården Dalby

I Dalby är arbetet i full gång med att bygga…

Slettvolls butik i Malmö

Slettvoll är en möbel- och inredningskedja med ursprung i Norge,…

Visa alla