Fönsterbyte åt Stena Fastigheter

På Lindängen i Malmö är arbetet i full gång med att byta fönster i 130 lägenheter i tre olika fastigheter. Sammanlagt rör det sig om närmre trehundra fönster som ska bytas. Arbetet påbörjades innan årsskiftet och planeras att vara klart i mitten på april.

– Fönsterna i fastigheterna var uttjänta och vi ersätter dem nu med nya energieffektiva Elitfönster. Vi är klara med etapp 1 och går nu vidare, allt enligt projektplanen. I samband med att fönsterna rivs sanerar vi också fönsterfogarna på grund av förekomst av PCB, ett ämne som är skadligt för oss människor. PCB användes i Sverige bland annat i den stora satsningen på bostadsproduktionen på 60-talet, då som mjukgörare i fogmassor. Fogarna vid fönsterpartierna rivs nu ut och ersätts med nytt. Vi lägger stor vikt vid att detta arbete utförs på rätt sätt enligt de regler och föreskrifter som finns så att både miljö och arbetsmiljö ej påverkas säger Martin Gustafsson, Servicekuben.

Planering, logistik och kommunikation i fokus
Just nu har Servicekuben tre egna snickare på plats, personal från saneringsfirman samt ett antal plåtslagare. I de låga fastigheterna arbetar de från traditionella ställningar medan de i åttavåningshuset använder en så kallad ”klättrare”, en höj- och sänkbar plattform som tar hantverkarna upp till varje våningsplan. Något som sätter planering och logistik på prov.

– Vad det gäller klättraren så innebär det att vi bara har tillgång till ett våningsplan åt gången, och då bara med en yrkesgrupp. Det innebär att det är mycket som ska stämma och gör att vår planering och kommunikation är en avgörande faktor. Framför allt är det av stor vikt att hyresgästerna faktiskt är hemma när vi kommer. Så för att planering och logistik ska fungera är vår kommunikation med hyresgästerna både före och under projektet väldigt viktigt. Där är vår boendekommunikatör Lena och vårt samarbete med representanterna från Stena Fastigheter en framgångsfaktor. Ett samarbete som fungerar utmärkt och har gjort att projektet löper på smidigt och helt enligt plan avslutar Martin.

Skanörs Brandstation

I Skanör har om- och tillbyggnationen av brandstationen pågått sedan…

Asklunda Montessori-förskola

I Vellinge kommun pågår nybyggnationen av Asklunda Montessoriförskola. Sammantaget ska…

Nordic Wellness Toftanäs

I området Toftanäs i Malmö har vi nyligen slutfört ombyggnaden…

Kvarteret Utanverket

Vid Östertull i Malmö pågår arbetet för fullt med att…

Ombyggnad Sankt Lars By 90 i Lund

I området Sankt Lars i Lund har tomma lokaler anpassats…

Ombyggnation till TePe

I stadsdelen Fosie i Malmö kommun har vi nyligen slutfört…

Nybyggnation till Kävlinge kommun

Precis vid tågstationen i Kävlinge kommun ligger Billingshäll där äldreomsorgen…

Ljungenskolans Grundsärskola

I juli 2017 påbörjades ombyggnationen av Ljungenskolans Grundsärskola i Vellinge…

Ombyggnad Folktandvården Dalby

I Dalby är arbetet i full gång med att bygga…

Slettvolls butik i Malmö

Slettvoll är en möbel- och inredningskedja med ursprung i Norge,…

Visa alla