Ljungenskolans Grundsärskola

I juli 2017 påbörjades ombyggnationen av Ljungenskolans Grundsärskola i Vellinge kommun. Totalt handlar det om 550 kvm som renoveras och anpassas till skolans verksamhet. Beställare av projektet är Vellinge kommun och Magnus Ek är deras projektledare.

Ombyggnationen utförs i två delar, den första delen avser upprustning av klassrum och grupprum. Den andra delen omfattar ombyggnad av Grundsärskolans befintliga lokaler. Rivningsarbetet påbörjades direkt i samband med projektstart, därefter lades nytt ytskikt, undertak och golv. Sammantaget har kök, toaletter, kontor, undervisningsrum, musik- och mototrikrum fått ett helt nytt utseende. Lokalen har även handikappanpassats genom att all inredning numera är höj- och sänkbar. Det är något som utökats i samband med ombyggnationen säger Björn Flisbäck, projektledare på Servicekuben.

Magnus Ek har tidigare arbetat med Servicekuben vid liknande totalentreprenader och han blev överväldigad när Servicekuben vann upphandlingen av Ljungenskolan. Från Servicekubens sida väljer man att direkt lyfta eventuell problematik vilket jag som projektledare uppskattar. Ni lyssnar även på vad verksamheten kan tillföra i projektet säger Magnus Ek.

Sammantaget har 2–3 yrkesarbetare från Servicekuben varit på plats tillsammans med underentreprenörer. Samarbetet mellan samtliga inblandade i projektet har fungerat bra. Vi är väldiga nöjda med projektet från upphandling till slutresultat säger Björn Flisbäck.  

– Entreprenaden har förlöpt som väntat mycket bra, i tid och inom budgetramarna. Ombyggnationen färdigställdes i januari 2018 och Vellinge Kommun kan med stolthet visa upp en ny del av Ljungenskolan som både är genomtänkt och med de funktioner som verksamheten önskat. Jag ger Servicekuben de bästa rekommendationerna och har bara gott att säga om företaget avslutar Magnus Ek.

Skanörs Brandstation

I Skanör har om- och tillbyggnationen av brandstationen pågått sedan…

Asklunda Montessori-förskola

I Vellinge kommun pågår nybyggnationen av Asklunda Montessoriförskola. Sammantaget ska…

Nordic Wellness Toftanäs

I området Toftanäs i Malmö har vi nyligen slutfört ombyggnaden…

Kvarteret Utanverket

Vid Östertull i Malmö pågår arbetet för fullt med att…

Ombyggnad Sankt Lars By 90 i Lund

I området Sankt Lars i Lund har tomma lokaler anpassats…

Ombyggnation till TePe

I stadsdelen Fosie i Malmö kommun har vi nyligen slutfört…

Nybyggnation till Kävlinge kommun

Precis vid tågstationen i Kävlinge kommun ligger Billingshäll där äldreomsorgen…

Ljungenskolans Grundsärskola

I juli 2017 påbörjades ombyggnationen av Ljungenskolans Grundsärskola i Vellinge…

Ombyggnad Folktandvården Dalby

I Dalby är arbetet i full gång med att bygga…

Slettvolls butik i Malmö

Slettvoll är en möbel- och inredningskedja med ursprung i Norge,…

Visa alla