Nordic Wellness Toftanäs

I området Toftanäs i Malmö har vi nyligen slutfört ombyggnaden av Nordic Wellness nya träningsanläggning. En total yta på 1160 kvm har omvandlats till fräscha lokaler där både gym och gruppträning erbjuds. Lokalen ligger i samma byggnad som ICA Maxi Toftanäs och beställare av projektet är ICA Fastigheter AB.

-Projektet påbörjades i november 2017 och när vi fick tillgång till lokalen var rivningsarbetet redan utfört och endast lokalavskiljande väggar fanns på plats. Vi har därför anlitat underentreprenörer från hela kedjan såsom målning, VVS och undertak med mera. Vid ingången har vi monterat nya glaspartier i fasaden för att öka ljusinsläppet i lokalen. Eftersom en träningsanläggning ställer höga krav på inomhusklimatet har ett nytt ventilationsaggregat installerats på taket säger Axel Sjöberg, projektledare Servicekuben.

-För att nyttja lokalen fullt ut har vi byggt till ett entresolplan där viss utrustning som tillhör gymmet ska vara placerad. På entresolplanet finns också ett teknikrum där varmvattenberedare samt takgenomföring till det nya ventilationsaggregatet finns placerat. Tillbyggnad i form av entresolplan är en smart lösning eftersom lokalen har en takhöjd på sju meter och då nyttjas lokalens volym genom nytt våningsplan säger Axel Sjöberg.

-Erika Ljungdahl, Distriktschef på Nordic Wellness i Region Malmö, upplever Servicekubens personal som trevlig och under projektet har Servicekuben varit väldigt tillmötesgående. Servicekuben har även återkopplat fort och hittat lösningar samt åtgärdat problem snabbt.

-Träningsanläggningen färdigställdes i slutet av augusti 2018 och invigning av lokalen ägde rum i början av september 2018. Vi har haft cirka 4–6 yrkesarbetare på plats under ombyggnaden och arbetet har flutit på bra avslutar Axel Sjöberg.

Skanörs Brandstation

I Skanör har om- och tillbyggnationen av brandstationen pågått sedan…

Asklunda Montessori-förskola

I Vellinge kommun pågår nybyggnationen av Asklunda Montessoriförskola. Sammantaget ska…

Nordic Wellness Toftanäs

I området Toftanäs i Malmö har vi nyligen slutfört ombyggnaden…

Kvarteret Utanverket

Vid Östertull i Malmö pågår arbetet för fullt med att…

Ombyggnad Sankt Lars By 90 i Lund

I området Sankt Lars i Lund har tomma lokaler anpassats…

Ombyggnation till TePe

I stadsdelen Fosie i Malmö kommun har vi nyligen slutfört…

Nybyggnation till Kävlinge kommun

Precis vid tågstationen i Kävlinge kommun ligger Billingshäll där äldreomsorgen…

Ljungenskolans Grundsärskola

I juli 2017 påbörjades ombyggnationen av Ljungenskolans Grundsärskola i Vellinge…

Ombyggnad Folktandvården Dalby

I Dalby är arbetet i full gång med att bygga…

Slettvolls butik i Malmö

Slettvoll är en möbel- och inredningskedja med ursprung i Norge,…

Visa alla