Servicekuben bygger om Assemblin Els lokaler

Assemblin El har vuxit ur sin gamla industribyggnad med tillhörande kontorsdel ute vid Toftanäs, Malmö. I september startade Servicekuben arbetet med att utöka framför allt deras kontorsytor. Något som sker i fyra olika etapper.

– Vi har satsat på att göra om tomma lagerytor till kontorslokaler. I lagerhallen i entréplan har vi byggt på ett så kallat ”Entresolplan”, en smart lösning för att utöka befintliga ytor genom att bygga på höjden. I detta fall gav det ett nytt våningsplan om 400 kvadratmeter yta för nya kontor. Av hela projektet blir det cirka 20 nya kontor, en ny verkstadshall och en så kallad anläggarfirma säger Magnus R Jönsson på Servicekuben.

Skyddsklassad anläggarfirma, vid försäljning av larm och tjänster

För att få sälja larm och tillhörande tjänster ska du vara certifierad ”anläggarfirma”. Det ställer höga krav både på organisationen och dess medarbetare men också företagets rutiner kring skydd av information och kvalitetssäkring. I detta fallet ställer det krav på att byggnaden där bland annat information om deras kunder förvaras är skyddsklassad, det gäller både inbrott, brand och sekretess.

– Just nu är vi cirka 20 hantverkare på plats, det är allt från snickare till målare och elektriker. Vi färdigställer framför allt etapp 1 där en tom lageryta blir kontorslokaler samtidigt som de andra etapperna löper på parallellt. Vi har börjat med både entresolplanet och anläggarfirman. Vad det gäller den skyddsklassade anläggarfirman bygger vi helt enligt kraven från SBSC (Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering) och deras krav. Vi har också påbörjat rivning av en verksamhet för att få än fler kontor och i en annan del av byggnaden är det ytskikten som är i fokus. Just nu är det febril aktivitet och i maj ska allt vara klart avslutar Magnus.

Skanörs Brandstation

I Skanör har om- och tillbyggnationen av brandstationen pågått sedan…

Asklunda Montessori-förskola

I Vellinge kommun pågår nybyggnationen av Asklunda Montessoriförskola. Sammantaget ska…

Nordic Wellness Toftanäs

I området Toftanäs i Malmö har vi nyligen slutfört ombyggnaden…

Kvarteret Utanverket

Vid Östertull i Malmö pågår arbetet för fullt med att…

Ombyggnad Sankt Lars By 90 i Lund

I området Sankt Lars i Lund har tomma lokaler anpassats…

Ombyggnation till TePe

I stadsdelen Fosie i Malmö kommun har vi nyligen slutfört…

Nybyggnation till Kävlinge kommun

Precis vid tågstationen i Kävlinge kommun ligger Billingshäll där äldreomsorgen…

Ljungenskolans Grundsärskola

I juli 2017 påbörjades ombyggnationen av Ljungenskolans Grundsärskola i Vellinge…

Ombyggnad Folktandvården Dalby

I Dalby är arbetet i full gång med att bygga…

Slettvolls butik i Malmö

Slettvoll är en möbel- och inredningskedja med ursprung i Norge,…

Visa alla