Ombyggnad av Folktandvårdens lokaler i Dalby

I Dalby är arbetet i full gång med att bygga om Folktandvårdens befintliga lokaler. Sammantaget handlar det om 450 kvadratmeter som genomgår ett rejält lyft. Arbetet påbörjades i oktober 2017 och beräknas vara färdigställt i slutet av januari 2018.

-Arbetet utförs i två etapper och vi har sedan oktober arbetat på etapp ett där fokus har varit renovering av ytskiktet. Det innebär att vi har renoverat väggar, tak och golv i hela lokalen. Vi har haft 3–4 yrkesarbetare på plats som tillsammans med underentreprenörer totalrenoverat undersökningsrum, toaletter, omklädningsrum och steril yta för personalen. Folktandvården har inte haft igång verksamheten under ombyggnaden vilket har underlättat arbetet säger Joachim Aglinger projektledare på Servicekuben.

Det är Fastighets AB Stenvalvet som anlitat Servicekuben som byggentreprenör för projektet. Gerry Bergman som arbetar på Fastighets AB Stenvalvet har tillsammans med Ricky Holmgren från Folktandvården varit drivande i projektet och har tillsammans med Servicekubens Joachim Aglinger haft ett bra samarbete. Servicekuben har tidigare renoverat flertalet liknande kliniker åt Folktandvården och har därför en kunskap och kompetens som är användbar i projektet säger Ricky Holmgren.

-I samband med ombyggnaden av ytskiktet hittade vi förstärkningsstolpar i väggar som krävde en konstruktionsändring. Detta resulterade i nytt smidesbjälklag, något som vi inte hade räknat med från början. Vi har hela tiden en rak och ärlig kommunikation med beställaren vid uppkomst av oförutsedda händelser säger Joachim Aglinger.

I början av februari påbörjar vi etapp två där reception, expedition, väntrum och fikarum ska renoveras. Etapp två beräknas vara klar i slutet av mars 2018.

Skanörs Brandstation

I Skanör har om- och tillbyggnationen av brandstationen pågått sedan…

Asklunda Montessori-förskola

I Vellinge kommun pågår nybyggnationen av Asklunda Montessoriförskola. Sammantaget ska…

Nordic Wellness Toftanäs

I området Toftanäs i Malmö har vi nyligen slutfört ombyggnaden…

Kvarteret Utanverket

Vid Östertull i Malmö pågår arbetet för fullt med att…

Ombyggnad Sankt Lars By 90 i Lund

I området Sankt Lars i Lund har tomma lokaler anpassats…

Ombyggnation till TePe

I stadsdelen Fosie i Malmö kommun har vi nyligen slutfört…

Nybyggnation till Kävlinge kommun

Precis vid tågstationen i Kävlinge kommun ligger Billingshäll där äldreomsorgen…

Ljungenskolans Grundsärskola

I juli 2017 påbörjades ombyggnationen av Ljungenskolans Grundsärskola i Vellinge…

Ombyggnad Folktandvården Dalby

I Dalby är arbetet i full gång med att bygga…

Slettvolls butik i Malmö

Slettvoll är en möbel- och inredningskedja med ursprung i Norge,…

Visa alla