Sankt Lars By 90 i Lund

I området Sankt Lars i Lund har tomma lokaler anpassats till kontor och förberedelseverksamhet för sjukvården. Sammantaget har två våningsplan på en total yta på 1000 kvadratmeter totalrenoverats. På våningsplan 1 finns numera kontorslandskap och på våning 2 finns all utrustning för verksamheten, ett högklassigt medicinrum och sociala ytor i form av konferensrum, kök och matsal. Projektet påbörjades i november 2017 och färdigställdes efter sex månader i slutet av april 2018. 

Beställare av projektet är Hemsö Fastighets AB och hyresgäst av lokalen är ASIH Lund som arbetar med avancerad sjukvård i hemmet. Allt som allt har underentreprenörer från ventilation, golv, rörläggning, målning och undertak arbetat tillsammans med två yrkesarbetare från Servicekuben. Under projektets löptid har vi lagt ner mycket tid på undertaket som har haft olika takhöjder vilket har gjort att vi har fått konstruera ett samordnat undertak. Det samordnade undertaket gör så att vi får plats med ventilationskanaler säger Joakim Gullstrand, platschef Servicekuben.

-Förutom ombyggnationen av våningsplan 1 och 2 har delar av källarplanet fått en uppfräschning. Källaren påminner i formen av en kulvert som nu fått tillskott i form av separata omklädningsrum för herrar och damer samt toaletter. Vi har även monterat ett in- och utpasseringssystem som används av samtliga i personalen för att kunna nyttja omklädningsrummen säger Joakim Gullstrand.    

Karin Rådberg, enhetschef på ASIH Lund, är nöjd med Servicekubens arbete och det färdiga resultatet efter ombyggnationen. Det har varit full fart sedan projektet började och jag har haft en bra dialog med både beställaren och hyresgästen avslutar Joakim Gullstrand.

 

Skanörs Brandstation

I Skanör har om- och tillbyggnationen av brandstationen pågått sedan…

Asklunda Montessori-förskola

I Vellinge kommun pågår nybyggnationen av Asklunda Montessoriförskola. Sammantaget ska…

Nordic Wellness Toftanäs

I området Toftanäs i Malmö har vi nyligen slutfört ombyggnaden…

Kvarteret Utanverket

Vid Östertull i Malmö pågår arbetet för fullt med att…

Ombyggnad Sankt Lars By 90 i Lund

I området Sankt Lars i Lund har tomma lokaler anpassats…

Ombyggnation till TePe

I stadsdelen Fosie i Malmö kommun har vi nyligen slutfört…

Nybyggnation till Kävlinge kommun

Precis vid tågstationen i Kävlinge kommun ligger Billingshäll där äldreomsorgen…

Ljungenskolans Grundsärskola

I juli 2017 påbörjades ombyggnationen av Ljungenskolans Grundsärskola i Vellinge…

Ombyggnad Folktandvården Dalby

I Dalby är arbetet i full gång med att bygga…

Slettvolls butik i Malmö

Slettvoll är en möbel- och inredningskedja med ursprung i Norge,…

Visa alla