Om- och tillbyggnad av storkök på Dalslundskolan

Med start i maj 2017 påbörjade Servicekuben det omfattande arbetet med att både bygga till och om storköket på Dalslundskolan i Åkarp. Syftet är att färdigställa ett modernt storkök för att öka kapaciteten till att kunna servera 4000 portioner mat per dag. Beställare är Samhällsbyggnadsförvaltningen, Burlövs kommun.

Projektet på Dalsundskolan är både kul och utmanande. Det är mycket som ska hända samtidigt på en sammanlagd yta av 1500 kvadratmeter. Både under byggperioden men även för personalen som ska arbeta i storköket efteråt.

– För oss som bygger ställer det stora krav på vår planering när det är många som ska samsas på samma yta, framförallt gällande installationssamordning och hålla vädertätt under takarbetet. För att projektet ska löpa på smidigt så satsar vi som vanligt helhjärtat på vår kommunikation med alla berörda. Både personal, beställare, underentreprenörer och sist men inte minst med skolans personal så att vårt arbete stör den dagliga verksamheten så lite som möjligt. Vi kör samordningsmöte och skyddsrond en gång per vecka, byggmöten med projektledaren varannan vecka, och varje morgon är det morgonmöte med alla oss som arbetar ute på byggarbetsplatsen säger Christoffer Svensson, Servicekuben.

Fokus på att färdigställa tak och fläktrum
Arbetet påbörjades med att riva ut det gamla storköket, sätta nya innerväggar på plats och gjuta plattan för den nya delen.

– Vi har kommit en bit på väg, allt går enligt plan. Bland de fyrtio personer som är på plats är det just nu fokus på att färdigställa taket och få fläktrummet färdigställt, framför allt så att vi får ett tätt hus att arbeta i. Gällande taket stolpar vi nu upp ett nytt på det befintliga taket och förstärker med smidesbalkar för att klara tyngd av bland annat snö som eventuellt blir liggande på taket. Spårning och håltagning påbörjas och sen är det dags för installatörerna att få sitt på plats, el, kyla, ventilation, vs och så vidare. Matsalsdelen planeras vara klar i november och hela entreprenaden i april 2018 avslutar Christoffer Svensson.

Skanörs Brandstation

I Skanör har om- och tillbyggnationen av brandstationen pågått sedan…

Asklunda Montessori-förskola

I Vellinge kommun pågår nybyggnationen av Asklunda Montessoriförskola. Sammantaget ska…

Nordic Wellness Toftanäs

I området Toftanäs i Malmö har vi nyligen slutfört ombyggnaden…

Kvarteret Utanverket

Vid Östertull i Malmö pågår arbetet för fullt med att…

Ombyggnad Sankt Lars By 90 i Lund

I området Sankt Lars i Lund har tomma lokaler anpassats…

Ombyggnation till TePe

I stadsdelen Fosie i Malmö kommun har vi nyligen slutfört…

Nybyggnation till Kävlinge kommun

Precis vid tågstationen i Kävlinge kommun ligger Billingshäll där äldreomsorgen…

Ljungenskolans Grundsärskola

I juli 2017 påbörjades ombyggnationen av Ljungenskolans Grundsärskola i Vellinge…

Ombyggnad Folktandvården Dalby

I Dalby är arbetet i full gång med att bygga…

Slettvolls butik i Malmö

Slettvoll är en möbel- och inredningskedja med ursprung i Norge,…

Visa alla