Tak- och fasadrenovering åt Brf Paradis i Lund

Med start i maj påbörjades arbetet med att renovera delar av Brf Paradis fastigheter på Bredgatan i Lund. Fastighetsbeståndet består av tre gårdshus och ett gathus. I början på oktober är det dags för slutbesiktning.

Det är Bredablick Fastighetspartner som fått beställningen av Brf Paradis och de har i sin tur åter igen valt Servicekuben som byggpartner för projektet. Inom byggprojektet ryms takbyte, fönsterbyte och omfogning av fasaden. Alexander Temler från Bredablick Fastighetspartner är projektledare för bygget.

– Vi på Bredablick fastighetspartner har åter igen valt Servicekuben som utförare av vårt projekt, ett samarbete som fungerar mycket bra. Servicekubens styrkor är framför allt att se till att projektet löper på enligt plan. De är också duktiga på kommunikation, de går alltid att nå och de svarar snabbt på uppkomna frågor som alltid präglar byggprojekt av detta slag. Jag uppskattar dialogen med dem, en dialog som präglas av både flexibilitet och lösningsfokus från deras sida. Något som gäller både Servicekubens arbetsledare och hantverkare ute på bygget säger Alexander från Bredablick Fastighetspartner.

Snart dags för slutbesiktning
Servicekuben har bytt tak på gathuset, fogat om alla fasader och bytt alla fönster på gathuset. Fönsterna är ljuddämpande och berättigar till så kallat bullerbidrag från Lunds kommun, ett bidrag fastighetsägare i Lund kan få vars fastigheter ligger utmed hårt trafikerade kommunala gator. Tanken med bidraget är att bidra till en bättre ljudmiljö i fastigheten.

– Vi är cirka åtta hantverkare på plats, murare, snickare och plåtslagare och projektet börjar nu närma sig sitt slut. Det har varit ett roligt projekt med lite olika inslag beroende på vilken fastighet som berörts av renoveringen. Vi har en sida av gathuset kvar att foga om sen är det dags för slutbesiktning i början på oktober säger Joachim Aglinger på Servicekuben.

Läs mer om Bredablick Fastighetspartner AB.

Skanörs Brandstation

I Skanör har om- och tillbyggnationen av brandstationen pågått sedan…

Asklunda Montessori-förskola

I Vellinge kommun pågår nybyggnationen av Asklunda Montessoriförskola. Sammantaget ska…

Nordic Wellness Toftanäs

I området Toftanäs i Malmö har vi nyligen slutfört ombyggnaden…

Kvarteret Utanverket

Vid Östertull i Malmö pågår arbetet för fullt med att…

Ombyggnad Sankt Lars By 90 i Lund

I området Sankt Lars i Lund har tomma lokaler anpassats…

Ombyggnation till TePe

I stadsdelen Fosie i Malmö kommun har vi nyligen slutfört…

Nybyggnation till Kävlinge kommun

Precis vid tågstationen i Kävlinge kommun ligger Billingshäll där äldreomsorgen…

Ljungenskolans Grundsärskola

I juli 2017 påbörjades ombyggnationen av Ljungenskolans Grundsärskola i Vellinge…

Ombyggnad Folktandvården Dalby

I Dalby är arbetet i full gång med att bygga…

Slettvolls butik i Malmö

Slettvoll är en möbel- och inredningskedja med ursprung i Norge,…

Visa alla