Takrenovering och fönsterbyte i Helsingborg

I Brf Parkkvarteret renoverar Servicekuben taket och byter samtliga fönster och balkongdörrar. Beställaren är Brf Parkkvarteret och ombud är Bredablick Fastighetspartner. Fastigheten är från 1940-talet med ett undermåligt och läckande tak samt fönster med rötskador, något som nu åtgärdas.

– Fastigheten består av 15 hushåll som till midsommar kommer ha helt nya balkongdörrar och fönster. Tegelpannorna på taket har bytts ut och vi har även sett över taksäkerheten. Det är ju sotarnas arbetsmiljö och då krävs det att det finns bryggor och stegar som uppfyller de krav som finns. Takarbetet är så gott som klart med en kommande besiktning i veckan säger John Nilsson på Servicekuben.

Lång erfarenhet av kulturminnesmärkta byggnader
Fastigheten är q-märkt vilket innebär att fastigheten har ett kulturhistoriskt värde. Det innebär att inga större förändringar gällande framför allt fasadens utseende får ske utan godkännande. Servicekuben har lång erfarenhet av kulturminnesmärkta byggnader och att bevara gamla detaljer.

– Efter att processen med byggnadsnämnden var klar har taket bytts och nu har också alla fönster levererats och är färdiga att monteras. Vi är nu fyra man på plats och efter att vi planerat arbetet inne i lägenheterna, informerat och fått nycklar har vi nu påbörjat arbetet med byten av fönster och balkongdörrar. Vi började med trappuppgångar och källare och är nu inne i de första lägenheterna. De gamla fönsterna rivs ut och ersätts av nya och till midsommar kan de boende både stoltsera med nytt tak, fönster och balkongdörrar avslutar John.

Skanörs Brandstation

I Skanör har om- och tillbyggnationen av brandstationen pågått sedan…

Asklunda Montessori-förskola

I Vellinge kommun pågår nybyggnationen av Asklunda Montessoriförskola. Sammantaget ska…

Nordic Wellness Toftanäs

I området Toftanäs i Malmö har vi nyligen slutfört ombyggnaden…

Kvarteret Utanverket

Vid Östertull i Malmö pågår arbetet för fullt med att…

Ombyggnad Sankt Lars By 90 i Lund

I området Sankt Lars i Lund har tomma lokaler anpassats…

Ombyggnation till TePe

I stadsdelen Fosie i Malmö kommun har vi nyligen slutfört…

Nybyggnation till Kävlinge kommun

Precis vid tågstationen i Kävlinge kommun ligger Billingshäll där äldreomsorgen…

Ljungenskolans Grundsärskola

I juli 2017 påbörjades ombyggnationen av Ljungenskolans Grundsärskola i Vellinge…

Ombyggnad Folktandvården Dalby

I Dalby är arbetet i full gång med att bygga…

Slettvolls butik i Malmö

Slettvoll är en möbel- och inredningskedja med ursprung i Norge,…

Visa alla