Tjänster

Servicekuben erbjuder dig en projektorganisation som hanterar alla aspekter av ditt byggprojekt. Vår erfarenhet och kunskap säkerställer ett säkert och smidigt genomförande av ditt projekt.

Vi utgörs av drygt 100 yrkeskunniga medarbetare och ett stort antal servicebilar. Servicekuben skräddarsyr gärna totallösningar och håller en nära kontakt med dig under hela projektet.

Självklart har vi samarbetspartners inom alla områden som kan behövas. Allt från konsulter, installatörer, markentreprenörer och målare till golvläggare med flera. Hos oss får du hjälpen du behöver!

Byggservice
Vi är experter på såväl små som stora servicearbeten. Vi tecknar gärna ramavtal, förvaltningsavtal och årsavtal där vi tillhandahåller den service och det underhåll ni önskar.
  Ny- och ombyggnationer
Vi genomför ny- och ombyggnationer med fokus på kvalitet,
tid och ekonomi för att ditt projekt ska genomföras på bästa sätt. 
  Stambyten
Vi genomför arbetet kostnadseffektivt med god arbetsmiljö och omtanke för boende. Genom våra boende-kommunikatörer håller vi en god dialog med de boende under hela byggtiden.
  Fasad- och takarbeten
Vi hanterar både fasadrenoveringar och takomläggning. Vi strävar alltid efter att hitta rätt material och bästa produktionsmetod för att säkra en långsiktigt hållbar investering. 
  Kompletta byggentreprenader
Servicekuben är det mindre byggföretaget med det stora företagets kompetens. Vi tillhandahåller professionella medarbetare och är ansvarstagande, nytänkande och lyhörda. Kontakta oss gärna i ett tidigt skede av ditt projekt så vi kan skräddarsy lösningar efter dina behov.